Uniwersytet Opolski  Wydział Chemii - Facebook
Struktura Wydziału
Katedry Zakłady
Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
prof. dr hab. inż. P.Wieczorek
Zakład Chemii Ogólnej
dr hab. inż. Rudolf Słota, prof. UO
Katedra Technologii Chemicznej
i Chemii Polimerów

prof. dr hab. inż. K.Czaja
Zakład Chemii Organicznej
dr hab. Dawid Siodłak
Katedra Chemii Nieorganicznej
prof. dr hab. B. Kurzak
Zakład Chemii  Fizycznej
i Modelowania Molekularnego

dr hab. M. Broda, prof. UO
Katedra Krystalografii
dr hab. K. Ejsmont, Prof. UO
Zakład Biochemii
dr hab. H.Wojtasek, prof. UOOsoby podlegające bezpośrednio dziekanowi

Ogólnowydziałowe pracownie specjalistyczne

Rada Wydziału - kadencja 2012-2016

Międzywydziałowa Biblioteka Nauk Ścisłych UO


Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 OPOLE
tel. 77 452 7100 lub 77 452 7101 (fax)
mail: chemia@uni.opole.pl

dol